Re: threshold chromakey?

At the attachment…
Thank u

Attachments:
  1. kovalski01.maxpat
Jan 3, 2013 at 2:12pm #237315