icon

    ola mazur

    Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia – czystsze powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania. Jest to system tani w wykonaniu. Bardzo kłopotliwe jest też zainstalowanie takiego systemu w starym domu z wentylacją grawitacyjną. Jest wiele systemów oczyszczających powietrze, ale godne uwagi są urządzenia, które tworzą barierę przed zanieczyszczeniami, tak by nie trafiły one do naszych domów wcale. -Automatyczne, które oprócz sterowania ręcznego posiadają również automat ciśnieniowy, złożony z dławików. Świeże powietrze dostarczane jest z zewnątrz i przy równoczesnym wyciąganiu powietrza zanieczyszczonego i zużytego, z wysoką zawartością dwutlenku węgla. Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego. W przypadku zastosowań domowych chodzi o odzyskiwanie energii cieplnej. Przewody te mają znaczną średnicę (co najmniej kilkanaście centymetrów wraz z izolacją, którą zaleca się stosować), więc trudno je ukryć w istniejących zakamarkach. Powyższy opis rekuperacji w domu jest opisem podstawowej konfiguracji, a systemy wyposażone w centrale z odzyskiem ciepła mogą być rozbudowane o inne dodatkowe elementy takie jak: gruntowe wymienniki ciepła; elementy grzewcze; elementy chłodzące czy pompy ciepła. W domu z rekuperacją każde pomieszczenie jest przewietrzane: od wiatrołapu, poprzez korytarz, pokoje, pralnię, łazienki, aż do kuchni. To od jego skuteczności zależy sprawność odzysku ciepła całego urządzenia, jak i całego systemu rekuperacji. Podsumowując celem stosowanie rekuperatorów jest oszczędzanie energii oraz dostarczanie czystego i świeżego powietrza. Najbardziej zagęszczona siatka kanałów najczęściej położona jest na poddaszu nieużytkowym, i stąd schodzi na niższe kondygnacje domu. Wybór systemu, którego rekuperator jest głównym elementem, nie jest sprawą prostą. Wentylacja hybrydowa działa jak wentylacja naturalna albo mechaniczna. Wentylacja mechaniczna działa skuteczniej i stabilniej niż wentylacja grawitacyjna, wymaga jednak większych nakładów finansowych. Można spotkać także wymienniki entalpiczne, w których z usuwanego powietrza odzyskuje się nie tylko ciepło, ale też wilgoć. Systemy wentylacji wyposażone w centrale z odzyskiem ciepła pozwalają na wyeliminowanie tych strat. W najlepszych rekuperatorach jest on jednak bardzo delikatny. Natomiast powietrze zewnętrzne tłoczone jest przez wentylator nawiewny i dostarczane na przeciwną stronę wymiennika. Ciepłe powietrze pobierane z zewnątrz za pomocą wentylatora nawiewnego przechodzi przez filtry, gdzie są usuwane zabrudzenia, kurz, pyłki i następnie jest wtłaczane do wymiennika ciepła. Głównym elementem systemu rekuperacji jest rekuperator (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła), w której wymienniku następuje odzysk energii z powietrza wyciąganego z pomieszczeń. Poniżej znajdziesz najbardziej podstawowe cechy urządzeń, które mają elementarny wpływ na działanie i sprawność zamontowanego systemu wentylacji: Wydajność – rekuperator powinien być tak dobrany, aby zapewniał optymalną wymianę powietrza w pomieszczeniach – nie mniejszej niż określają normy. Z największymi kosztami wiąże się ostatni rodzaj wentylacji - wentylacja nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepła. Dodatkowo, co bardzo ważne, powietrze jest filtrowane i oczyszczane z zanieczyszczeń – pyłów i pyłków, kurzu, alergenów itp.

    Sorry, there are no results for this page.