icon

    dr dard

    درمان بواسیر با لیزر [Laser hemorrhoid treatment] روشی امن، کم هزینه، بدون درد و آسان برای درمان بواسیر هموروئید است. که بدون خونریزی باعث معالجه فوری بواسیر می شود. در عمل جراحی بواسیر با لیزر اشعه لیزر به جای چاقوی جراحی استفاده می شود و به این خاطر بیمار درد خیلی کمی را احساس می کند و خونریزی اتفاق نمی افتد.

    Sorry, there are no results for this page.