icon

    Chả Mực Quảng Ninh

    Chả mực Hạ Long Quảng Ninh hiệu BÁ KIẾN là chả mực ngon nổi tiếng cả nước. Miếng chả màu vàng ruộm, giòn sần sật.Chả mực BÁ KIẾN tự hào là chả mực ngon nhất VN. Ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam 0962083232

    Sorry, there are no results for this page.