icon

  Danko City

  About

  Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên Nguyễn Bách Khoa- PKD Phone: 0961 39 8882 Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên

  Website

  https://bachviet-group.net/danko-group-chinh-thuc-lam-chu-dau-tu-du-an-danko-city/

  Forum Topics
  Replies
  Projects
  Tools
  Articles