icon

    lubri cants

    ทำไมน้ำมันเครื่องต้องมีสารป้องกันการเกิดฟอง เพราะถ้าหากว่าความเร็วสูงของเครื่องยนต์ เกิดฟองของน้ำมันเครื่องภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยงมากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบการหล่อลื่นลดลง ซึ่งถ้าหากมีสารป้องกันการเกิดฟองจะช่วยทำให้ฟองอากาศละลายตัวได้ง่ายและจะทำให้ดีต่อเครื่องยนต์ของท่านอีกด้วย

    https://www.yukonlubricants.com