icon

  PEB Steel

  About

  PEB Steel là công ty thuộc tập đoàn PEB Group (Châu Âu) bắt đầu hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1994. Trong hơn 26 năm phát triển, PEB Steel đã tạo dựng uy tín vững chắc trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Website: https://pebsteel.com/vi/ Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Finance Center 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM SĐT: +842862990069

  Website

  https://pebsteel.com/vi/

  Forum Topics
  Replies
  Projects
  Tools
  Articles