icon

    PEB Steel

    PEB Steel là công ty thuộc tập đoàn PEB Group (Châu Âu) bắt đầu hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1994. Trong hơn 26 năm phát triển, PEB Steel đã tạo dựng uy tín vững chắc trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Website: https://pebsteel.com/vi/ Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Finance Center 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM SĐT: +842862990069

    Sorry, there are no results for this page.