icon

    IELTS Writing Sample

    Tổng hợp hơn 300 bài mẫu IELTS Writing Sample band cao chia theo từng dạng kèm từ vựng theo chủ đề của các đề thi thật. Bao gồm IELTS Academic Writing Task 1, Task 2, IELTS General Training Task 1. Bấm xem ngay. IELTS Writing Sample SDT: 0356 307 668 Email: support@dol.vn Website: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-writing-sample Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Map: https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48 #ieltswritingsample #writingieltssample #ieltswritingsampleanswers #ieltswritingsamples #dolvn

    Sorry, there are no results for this page.