icon

    Esperal Warszawa

    Wszywka alkoholowa Esperal Warszawa a dokładnie disulfiram w nim zawarty, wpływa na zaburzenie metabolizmu substancji alkoholowych w organizmie. Dlaczego? Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która wypije alkohol podczas terapii esperalem z disulfiram odczuje przykrych dolegliwości podobnych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z użyciem esperalu ma za zadanie obrzydzić do sięgania przez osobę z problemem po alkohol.

    Sorry, there are no results for this page.