[ot, but not so much] U.S. Senate votes against arts


    Feb 13 2009 | 5:52 pm